Maksymalne kwoty dotacji na poszczególne elementy (koszty kwalifikowane)

Termomodernizacja

Termomodernizacja

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania

od 40% do 50% wartości netto

od 70% do 75% wartości netto

do 100% kosztów kwalifikowanych

Maks. poziom dofinans.

Maksymalna kwota dotacji

Maks. poziom dofinans.

Maksymalna kwota dotacji

Maks. poziom dofinans.

Maksymalna kwota dotacji

Stolarka okienna

40%

nie dotyczy

70%

nie dotyczy

100%

nie dotyczy

Stolarka drzwiowa

40%

nie dotyczy

70%

nie dotyczy

100%

nie dotyczy

Bramy garażowe

40%

nie dotyczy

70%

nie dotyczy

100%

nie dotyczy

Ocieplenie przegród budowlanych

50%

nie dotyczy

70%

nie dotyczy

100%

nie dotyczy

Warunkiem realizacji działań z zakresu termomodernizacji jest posiadanie efektywnego źródła ciepła. Może ono zostać nabyte w ramach programu.

Maksymalne kwoty dotacji na poszczególne elementy (koszty kwalifikowane)

Efektywne źródła ciepła

Termomodernizacja

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania

od 40% do 50% wartości netto

od 70% do 75% wartości netto

do 100% kosztów kwalifikowanych

Maks. poziom dofinans.

Maksymalna kwota dotacji

Maks. poziom dofinans.

Maksymalna kwota dotacji

Maks. poziom dofinans.

Maksymalna kwota dotacji

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem

55%

12 200 zł

80%

17 800 zł

100%

22 200 zł

Pompa ciepła powietrze/woda

40%

12 600 zł

70%

22 000 zł

100%

31 500 zł

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

19 400 zł

80%

28 100 zł

100%

35 200 zł

Pompa ciepła powietrze/powietrze

40%

4 400 zł

70%

7 800 zł

100%

11 100 zł

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej

55%

28 000 zł

80%

40 700 zł

100%

50 900 zł

Kocioł gazowy kondensacyjny

40%

6 100 zł

70%

10 700 zł

100%

15 300 zł

Kotłownia gazowa

45%

8 300 zł

70%

13 900 zł

100%

18 500 zł

Kocioł olejowy kondensacyjny

40%

7 400 zł

70%

13 000 zł

100%

18 500 zł

Kocioł zgazowujący drewno

40%

6 600 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

45%

9 000 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

Kocioł na pellet drzewny

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

45%

9 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

Ogrzewanie elektryczne

40%

5 600 zł

70%

9 700 zł

100%

13 900 zł

Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej

40%

8 100 zł

70%

14 300 zł

100%

20 400 zł

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

40%

6 700 zł

70%

11 700 zł

100%

16 700 zł

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

40%

6 000 zł

70%

9 000 zł

100%

15 000 zł

Realizujemy program

Czyste Powietrze 2024

do 135 000 zł

bezzwrotnego dofinansowania na termomodernizację Twojego domu lub lokalu mieszkalnego

Wielkość dofinansowania jest określona w założeniach programowych oraz wynika z sytuacji ekonomicznej beneficjenta.

Realizujemy program Czyste Powietrze - MultidomRealizujemy program Czyste Powietrze - Multidom

Zyskaj

do 135 000 zł

bezzwrotnego dofinansowania na termomodernizację Twojego domu lub lokalu mieszkalnego

Wielkość dofinansowania jest określona w założeniach programowych oraz wynika z sytuacji ekonomicznej beneficjenta.

W skrócie o programie Czyste Powietrze 2024

Kto może skorzystać

Właściciele i współwłaściciele

Domów jednorodzinnych

Właściciele i współwłaściciele

Domów jednorodzinnych wielolokalowych

(np. bliźniak)*

* Lokal musi posiadać wyodrębnioną księgę wieczystą

Zakres możliwych działań

Efektywne źródła ciepła

Podłączenie do sieci ciepłowniczej

Pompy ciepła

Kotły gazowe / olejowe / na pellet

Ogrzewanie elektryczne

Instalacja C.O. i C.W.U.

Wentylacja z odzyskiem ciepła

Mikroinstalacja fotowoltaiczna

Termomodernizacja

Wymiana okien

Wymiana drzwi

Wymiana bram garażowych

Ocieplenie przegród

Ocieplenie fundamentów i poddaszy

Warunkiem realizacji działań z podzakresu termomodernizacji jest posiadanie efektywnego źródła ciepła. Może ono zostać nabyte w ramach programu.

Korzyści

bezzwrotne dofinansowanie

lepsza wydajność energetyczna

oszczędność energii

niższe rachunki

pozytywny wpływ na zdrowie domowników oraz środowisko

Zdobywamy środki z programu Czyste Powietrze  - Multidom

Zdobywamy środki z programu Czyste Powietrze dla naszych klientów

Realizujemy prace przy termomodernizacji – stolarka okienna, drzwiowa, bramy garażowe

Możemy zarekomendować zweryfikowanych partnerów do pozostałych działań

Zasady programu Czyste Powietrze 2024

Podstawowy poziom dofinansowania

Podstawowy poziom dofinansowania

Podwyższony poziom dofinansowania

Najwyższy poziom dofinansowania

Warunek

Maksymalny dochód

Gospodarstwo wieloosobowe

Gospodarstwo jednoosobowe

do 135 tys. zł

rocznego dochodu wnioskodawcy

do 1894 zł

miesięcznego dochodu na osobę

do 2651 zł

miesięcznego dochodu na osobę

do 1090 zł

miesięcznego dochodu na osobę

do 1526 zł

miesięcznego dochodu na osobę

Poziom dofinansowania

od 40% do 55% wartości netto

od 70% do 80% wartości netto

do 100% kosztów kwalifikowanych

Realizacja trybem “Kompleksowej termomodernizacji”

Realizacja trybem częściowej termomodernizacji

Realizacja trybem “Kompleksowej termomodernizacji”

Realizacja trybem częściowej termomodernizacji

Realizacja trybem “Kompleksowej termomodernizacji”

Realizacja trybem częściowej termomodernizacji

Maksymalna kwota dotacji

Nie mam i chcę nabyć fotowoltaikę

Mam lub nie chcę fotowoltaiki

do 66 tys. zł

do 41 tys. zł

do 60 tys. zł

do 35 tys. zł

do 99 tys. zł

do 59 tys. zł

do 90 tys. zł

do 50 tys. zł

do 135 tys. zł

do 79 tys. zł

do 120 tys. zł

do 70 tys. zł

Liczba transz

do trzech lub jedna (przy ścieżce bankowej)

do trzech lub jedna (przy ścieżce bankowej)

do pięciu lub trzech (dotacja z prefinansowaniem)

Okres realizacji przedsięwzięcia przez beneficjenta

do 30 miesięcy lub 18 miesięcy (przy ścieżce bankowej)

do 30 miesięcy lub 18 miesięcy (przy ścieżce bankowej lub dotacji z prefinansowaniem)

do 36 miesięcy lub 18 miesięcy (przy dotacji z prefinansowaniem)

Maksymalne kwoty dotacji na poszczególne elementy (koszty kwalifikowane)

Zasady programu Czyste Powietrze 2023

Podstawowy poziom dofinansowania

Maksymalny dochód

(warunek)

Gospodarstwo wieloosobowe

do 135 tys. zł

rocznego dochodu wnioskodawcy

Gospodarstwo jednoosobowe

do 135 tys. zł

rocznego dochodu wnioskodawcy

Poziom dofinansowania

od 40% do 55%

wartości netto

Maksymalna kwota dotacji

Realizacja trybem

“Kompleksowej termomodernizacji”

Nie mam i chcę nabyć fotowoltaikę

do 66 tys. zł

Mam lub nie chcę fotowoltaiki

do 60 tys. zł

Realizacja trybem

częściowej termomodernizacji

Nie mam i chcę nabyć fotowoltaikę

do 41 tys. zł

Mam lub nie chcę fotowoltaiki

do 35 tys. zł

Liczba transz

do trzech lub jedna (przy ścieżce bankowej)

Okres realizacji przedsięwzięcia przez beneficjenta

do 30 miesięcy lub 18 miesięcy (przy ścieżce bankowej)

Podwyższony poziom dofinansowania

Maksymalny dochód

(warunek)

Gospodarstwo wieloosobowe

do 1894 zł

miesięcznego dochodu na osobę

Gospodarstwo jednoosobowe

do 2651 zł

miesięcznego dochodu na osobę

Poziom dofinansowania

od 70% do 80%

wartości netto

Maksymalna kwota dotacji

Realizacja trybem

“Kompleksowej termomodernizacji”

Nie mam i chcę nabyć fotowoltaikę

do 99 tys. zł

Mam lub nie chcę fotowoltaiki

do 90 tys. zł

Realizacja trybem

częściowej termomodernizacji

Nie mam i chcę nabyć fotowoltaikę

do 59 tys. zł

Mam lub nie chcę fotowoltaiki

do 50 tys. zł

Liczba transz

do trzech lub jedna (przy ścieżce bankowej)

Okres realizacji przedsięwzięcia przez beneficjenta

do 30 miesięcy lub 18 miesięcy (przy ścieżce bankowej lub dotacji z prefinansowaniem)

Najwyższy poziom dofinansowania

Maksymalny dochód

(warunek)

Gospodarstwo wieloosobowe

do 1090 zł

miesięcznego dochodu na osobę

Gospodarstwo jednoosobowe

do 1526 zł

miesięcznego dochodu na osobę

Poziom dofinansowania

do 100%

wartości netto

Maksymalna kwota dotacji

Realizacja trybem

“Kompleksowej termomodernizacji”

Nie mam i chcę nabyć fotowoltaikę

do 135 tys. zł

Mam lub nie chcę fotowoltaiki

do 120 tys. zł

Realizacja trybem

częściowej termomodernizacji

Nie mam i chcę nabyć fotowoltaikę

do 79 tys. zł

Mam lub nie chcę fotowoltaiki

do 70 tys. zł

Liczba transz

do pięciu lub trzech (dotacja z prefinansowaniem)

Okres realizacji przedsięwzięcia przez beneficjenta

do 36 miesięcy lub 18 miesięcy (przy dotacji z prefinansowaniem)

Maksymalne kwoty dotacji na poszczególne elementy (koszty kwalifikowane)

Umów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem w programie Czyste Powietrze i otrzymaj bezzwrotne dofinansowanie.

6 kroków z Multidom

Krok 1

Udzielamy informacji o programie

Weryfikacja sytuacji klienta, jego zapotrzebowania oraz możliwości programowych.

Krok 2 (warunkowy)

Audyt energetyczny

Wymagany w określonym wariancie dofinansowania. Przeprowadzony przez zweryfikowanego eksperta.

Krok 3

Przygotowujemy wniosek

Zadbamy o poprawność formalną. Przygotujemy komplet dokumentów do osobistego złożenia.

Krok 4

Dobór oferty stolarki otworowej

Pomiary na miejscu oraz dobór okien, drzwi oraz bram garażowych.

Krok 5

Pomoc w doborze pozostałych wykonawców

Możemy wskazać zweryfikowanych wykonawców współpracujących z Multidom.

Krok 6

Realizacja

Realizacja finalna działań określonych w programie przez Multidom oraz innych wykonawców.

Okna

Spełniające wymogi programu Czyste Powietrze 2024

Okna - Multidom

Model przykładowy marki Abakus

Okna Premium Rehau bluSYNEGO

Pasywne, energooszczędne okna PCV z linii Premium blu wzmocnione dodatkową stalą zamkniętą w ramie

Współczynnik przenikania ciepła: Uw = 0,76 W/m2K*

6-komorowe profile ram i skrzydeł

Głębokość zabudowy: 82 mm

Współczynnik przenikania ciepła pakietu szybowego: Pakiet 3-szybowy 2-komorowy Ug = 0,5 W/m2K

2 uszczelki oporowe, 1 uszczelka środkowa, uszczelki zgrzewane w narożach

Okucia Roto NX

Ciepła ramka międzyszybowa

Rozwiń specyfikację

W naszej ofercie posiadamy wiele innych modeli okien spełniających wymogi programu Czyste Powietrze.

Drzwi

Spełniające wymogi programu Czyste Powietrze 2024

Drzwi zewnętrzne i wewnętrzne - Multidom

Model przykładowy marki Gerda

Drzwi Air Glass Seria Thermo Premium

Wyróżniają się solidną konstrukcją, która gwarantuje doskonałą izolację termiczną.

Współczynnik przenikania ciepła od: 0,8 w W/m²K

Grubość 75 mm

Przegroda termiczna

Ościeżnica Duotherm / Alutherm Premium

Rozwiń specyfikację

W naszej ofercie posiadamy wiele innych modeli drzwi spełniających wymogi programu Czyste Powietrze.

Bramy garażowe

Spełniające wymogi programu Czyste Powietrze 2024

Bramy garażowe - Multidom

Model przykładowy marki Wiśniowski

Brama UniTherm

Spełnia rygorystyczne normy pod względem odporności na działanie wiatru, przenikania wody oraz przepuszczalności powietrza.

Współczynnik przenikania ciepła: 0,8 w W/m²K

Panel INNOVO o grubości 60 mm

Systemy Uszczelnień

Współczynnik przenikania ciepła panelu: 0,33 W/m²K

Rozwiń specyfikację

W naszej ofercie posiadamy wiele innych modeli bram spełniających wymogi programu Czyste Powietrze.

Umów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem w programie Czyste Powietrze i otrzymaj bezzwrotne dofinansowanie.

Multidom i program Czyste Powietrze w liczbach

Zrealizowaliśmy

62 dotacje

Pozyskaliśmy łącznie

4 688 936,40 zł

Zadowoleni klienci

100%

Wesprzyj rodzinę lub sędziwych sąsiadów poznając ich z Multidom.

Dla Ciebie to zero wysiłku dla nich to wielka możliwość na komfort i niższe rachunki.

Niskie rachunki w domu dla rodziny - Multidom

Jeśli robić termomodernizację to tylko z Multidomem. Pomagają przeprowadzić przez cały proces składania wniosków oraz znajdują wykonawców. Otrzymałem kontakt do wszystkich fachowców, co jest bardzo wygodne. Przy maksymalnej dotacji za okna i drzwi zapłaciłem tylko kwotę podatku, a montażyści znakomicie poradzili sobie z demontażem, montażem jak i obróbką tynkarską okien. Zdecydowanie polecam każdemu, kto chce wszystkich najlepszych wykonawców mieć w jednej firmie.

Pan Damian z Jelnej

Wartość inwestycji

116 550,00 zł

Dofinansowano

100%

Zrealizowano

efektywne źródła ciepła (piec gazowy, fotowoltaika)

termomodernizację (okna, drzwi, elewacje)

Firma Multidom zrobiła dla nas dobrą ofertę na bardzo ładne okna. Zdemontowała starą stolarkę i wykonała profesjonalny montaż. Pomiary, fachowe doradztwo, Obsługa klienta, punktualność wszystko na pięć z plusem. Ekipa montażowe dołożyła dużo serca by demontaż i montaż był wykonany czysto i dokładnie. Polecam każdemu.

Pan Marian z Woli Raniżowskiej

Wartość inwestycji

32 407,41 zł

Dofinansowano

100%

Zrealizowano

termomodernizację (okna)

Polecam firmę Multidom. Znajdziecie tam, nie tylko profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru okien, ale też wyedukowaną kadrę udzielającą potrzebnych informacji dotyczących programu Czyste Powietrze. Tutaj ogromny plus dla Pani Sylwi, która ma dużą wiedzę na ten temat, potrafi wszystko dobrze wytłumaczyć i zawsze znajdzie czas, żeby pomóc. Panowie montażyści bardzo solidni i pracowici nie pozostawiają po sobie śladu. Profesjonalne podejście na każdym etapie współpracy.

Pani Beata z Wierzawic

Wartość inwestycji

30 833,32 zł

Dofinansowano

40%

Zrealizowano

efektywne źródła ciepła (piec gazowy, fotowoltaika)

termomodernizację (okna, drzwi)

Szukając firmy zajmującą się wymianą okien i działającą z programem Czyste Powietrze znajomy polecił firmę Multidom. Szybki kontakt i profesjonalne doradztwo sprawiło, że zdecydowaliśmy się na ich usługę. Był stały kontakt z biurem, co było kluczowe aby omówić dokładny przebieg wymiany. Montażyści spisali się doskonale dokonując demontażu oraz montażu stolarki okiennej. Termin, który był dla nas jedną z kluczowych kwestii został dotrzymany. Serdecznie polecam każdemu kto chce wymienić okna w swoim domu zwłaszcza, że firma oferuje usługę w ramach czystego powietrza.

Pani Beata z Majdanu Sieniawskiego

Wartość inwestycji

37 952,97 zł

Dofinansowano

100%

Zrealizowano

termomodernizację (okna)

Jeśli robić termomodernizację to tylko z Multidomem. Pomagają przeprowadzić przez cały proces składania wniosków oraz znajdują wykonawców. Otrzymałem kontakt do wszystkich fachowców, co jest bardzo wygodne. Przy maksymalnej dotacji za okna i drzwi zapłaciłem tylko kwotę podatku, a montażyści znakomicie poradzili sobie z demontażem, montażem jak i obróbką tynkarską okien. Zdecydowanie polecam każdemu, kto chce wszystkich najlepszych wykonawców mieć w jednej firmie.

Pan Damian z Jelnej

Wartość inwestycji

116 550,00 zł

Dofinansowano

100%

Zrealizowano

efektywne źródła ciepła (piec gazowy, fotowoltaika)

termomodernizację (okna, drzwi, elewacje)

Firma Multidom zrobiła dla nas dobrą ofertę na bardzo ładne okna. Zdemontowała starą stolarkę i wykonała profesjonalny montaż. Pomiary, fachowe doradztwo, Obsługa klienta, punktualność wszystko na pięć z plusem. Ekipa montażowe dołożyła dużo serca by demontaż i montaż był wykonany czysto i dokładnie. Polecam każdemu.

Pan Marian z Woli Raniżowskiej

Wartość inwestycji

32 407,41 zł

Dofinansowano

100%

Zrealizowano

termomodernizację (okna)

Polecam firmę Multidom. Znajdziecie tam, nie tylko profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru okien, ale też wyedukowaną kadrę udzielającą potrzebnych informacji dotyczących programu Czyste Powietrze. Tutaj ogromny plus dla Pani Sylwi, która ma dużą wiedzę na ten temat, potrafi wszystko dobrze wytłumaczyć i zawsze znajdzie czas, żeby pomóc. Panowie montażyści bardzo solidni i pracowici nie pozostawiają po sobie śladu. Profesjonalne podejście na każdym etapie współpracy.

Pani Beata z Wierzawic

Wartość inwestycji

30 833,32 zł

Dofinansowano

40%

Zrealizowano

efektywne źródła ciepła (piec gazowy, fotowoltaika)

termomodernizację (okna, drzwi)

Szukając firmy zajmującą się wymianą okien i działającą z programem Czyste Powietrze znajomy polecił firmę Multidom. Szybki kontakt i profesjonalne doradztwo sprawiło, że zdecydowaliśmy się na ich usługę. Był stały kontakt z biurem, co było kluczowe aby omówić dokładny przebieg wymiany. Montażyści spisali się doskonale dokonując demontażu oraz montażu stolarki okiennej. Termin, który był dla nas jedną z kluczowych kwestii został dotrzymany. Serdecznie polecam każdemu kto chce wymienić okna w swoim domu zwłaszcza, że firma oferuje usługę w ramach czystego powietrza.

Pani Beata z Majdanu Sieniawskiego

Wartość inwestycji

37 952,97 zł

Dofinansowano

100%

Zrealizowano

termomodernizację (okna)

Najczęstsze pytania

Czy z programu mogą skorzystać osoby, które już rozpoczęły termomodernizację?

Tak, warunkiem jest, że do programu zakwalifikowane zostaną jedynie wydatki dla których faktury/rachunki nie są starsze niż 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku do programu Czyste Powietrze.

Ile musi być ważne zaświadczenie o zarobkach?

Zaświadczenie o zarobkach nie może być starsze niż 3 miesiące od dnia złożenia wniosku do programu Czyste Powietrze.

Czy budynek wielorodzinny kwalifikuje się do programu?

Nie, ale do programu mogą zostać zakwalifikowane poszczególne lokale mieszkalne budynku wielorodzinnego pod warunkiem posiadania wyodrębnionej księgi wieczystej.

Czy osoby zameldowane, ale nie mieszkające są uwzględniane przy wyliczaniu dochodu?

Do wyliczeń uwzględnia się tylko osoby zamieszkujące i rozliczające się z Urzędem Skarbowym pod danym adresem.

Ile umów z prefinansowaniem mogę zawrzeć?

W ramach programu Czyste Powietrze możesz zawrzeć maksymalnie 3 umowy o prefinansowanie z wykonawcami (audyt energetyczny nie jest uwzględniany w tym limicie).

Czy mogę zgłosić się do programu, jeśli prowadzę działalność gospodarczą w danym budynku lub lokalu mieszkalnym.

Tak z zastrzeżeniem, że użytkowana przestrzeń w ramach prowadzonej działalność nie przekracza 30% powierzchni całego budynku.

Czy nowe budynki mogą skorzystać z programu?

W programie mogą wziąć udział jedynie budynki, dla których warunki zabudowy lub pozwolenie na budowę zostało wydane przed 31 grudnia 2013 roku. Sam odbiór lub oddanie do użytku może być po tym terminie, ale przed datą złożenia wniosku.

Czy zmieniając źródło ciepła muszę zlikwidować piec kaflowy?

Piec kaflowy może pozostać pod warunkiem zacementowania otworu paleniska (drzwiczek) oraz uzyskania zaświadczenia od kominiarza o zamkniętych otworach kominowych.

Czy po zainstalowaniu jednego źródła ciepła w ramach programu mogę dołożyć drugie?

Tak, można we własnym zakresie (bez dofinansowania) zamontować dodatkowe źródło ciepła. Jednak nie można złożyć na nie drugiego wniosku.

Czy potrzebuję paragon lub fakturę za usługę audytu energetycznego?

Chcąc rozliczyć koszt audytu energetycznego wymagana jest imienna lub firmowa faktura. Paragon lub brak dokumentu uniemożliwi otrzymanie dofinansowania za na ten etap.

Ilu osób dochody są brane pod uwagę w sytuacji gdy jest 3 współwłaścicieli nieruchomości, ale tylko jeden z nich ją zamieszkuje?

W wyliczeniach dochodu uwzględnia się tylko osoby zamieszkujące i rozliczające się z Urzędem Skarbowym pod danym adresem.

Masz pytania? Dowiedz się więcej o programie Czyste Powietrze w rozmowie z ekspertem Multidom

Bezpłatna, niezobowiązująca konsultacja pomoże rozwiać ewentualne wątpliwości, podjąć decyzję oraz skorzystać z programu.

Zdobywamy środki z programu Czyste Powietrze dla naszych klientów

Realizujemy prace przy termomodernizacji – stolarka okienna, drzwiowa, bramy garażowe

Możemy zarekomendować zweryfikowanych partnerów do pozostałych działań

Umów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem w programie Czyste Powietrze i otrzymaj bezzwrotne dofinansowanie.